Qeveria ndanë mjete për Shtëpinë e Kulturës ne Mateç

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar një vendim për ndarjen e 30 milionë denarëve nga buxheti i Ministrisë së Kulturës për zbatimin e projektit “Shtëpia e kulturës në fshatin Mateç” në komunën e Likovës.

Ky projekt synon të rindërtojë dhe të përmirësojë infrastrukturën kulturore në këtë zonë, e cila ka një trashëgimi historike dhe fetare të rëndësishme.

Shtëpia e Kulturës do të ofrojë hapësira për aktivitete artistike, edukative dhe sociale, si dhe do të ruajë dhe promovojë trashëgiminë kulturore të fshatit. Projekti është pjesë e programit të Ministrisë për mirëmbajtjen e objekteve dhe pajisjeve në fushën e kulturës, i cili financon projekte të ngjashme në të gjithë vendin.

Komuna e Likovës do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e mjeteve dhe do të raportojë për shfrytëzimin e tyre në Ministrinë e Kulturës deri në dhjetor të vitit 2024. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

E MËPARSHME

Qeveria ndan 951 milionë denarë për projektet rrugore në 10 komuna

E ARDHSHME

Mislimi: IRI amerikan zbulon se Lëvizja BESA nuk tregon se nga financohet